User Tools

Site Tools


3293--11122-eliscolombini-la-gi

Eliscolombini
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11122
Tên thay thế 1996 RQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0511309
Viễn điểm quỹ đạo 2.7665033
Độ lệch tâm 0.1484904
Chu kỳ quỹ đạo 1365.5392219
Độ bất thường trung bình 212.68763
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55995
Kinh độ của điểm nút lên 313.95876
Acgumen của cận điểm 240.29234
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11122 Eliscolombini (1996 RQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11122 Eliscolombini
3293--11122-eliscolombini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)