User Tools

Site Tools


3294--11311-peleus-la-gi

Peleus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11311
Đặt tên theo Peleus
Tên thay thế 1993 XN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 0.9827805455427309 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.251545810797948 AU
Độ lệch tâm 0.5358031182121475°
Chu kỳ quỹ đạo 1125.200522164796 d
Độ bất thường trung bình 267.2353707317419°
Độ nghiêng quỹ đạo 25.4304953830946°
Kinh độ của điểm nút lên 59.56503571301101°
Acgumen của cận điểm 313.083680699968°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.5

11311 Peleus (1993 XN2) là một thiên thạch Apollo được phát hiện vào ngày 10 tháng 12 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11311 Peleus
3294--11311-peleus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)