User Tools

Site Tools


3295--11519-adler-la-gi

Adler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11519
Đặt tên theo Alfred Adler
Tên thay thế 1991 GZ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0211065
Viễn điểm quỹ đạo 2.7674659
Độ lệch tâm 0.1558626
Chu kỳ quỹ đạo 1353.2016921
Độ bất thường trung bình 181.29709
Độ nghiêng quỹ đạo 1.66663
Kinh độ của điểm nút lên 37.61736
Acgumen của cận điểm 216.50884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11519 Adler (1991 GZ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11519 Adler
3295--11519-adler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)