User Tools

Site Tools


3296--11949-kagayayutaka-la-gi

Kagayayutaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11949
Tên thay thế 1993 SD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5580131
Viễn điểm quỹ đạo 3.6422267
Độ lệch tâm 0.1748664
Chu kỳ quỹ đạo 1993.7291680
Độ bất thường trung bình 157.15722
Độ nghiêng quỹ đạo 7.63253
Kinh độ của điểm nút lên 227.03610
Acgumen của cận điểm 245.73033
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

11949 Kagayayutaka (1993 SD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11949 Kagayayutaka
3296--11949-kagayayutaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)