User Tools

Site Tools


3298--12527-anneraugh-la-gi

Anneraugh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 1 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12527
Tên thay thế 1998 JE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0417102
Viễn điểm quỹ đạo 2.6775748
Độ lệch tâm 0.1347375
Chu kỳ quỹ đạo 1323.9382751
Độ bất thường trung bình 224.25169
Độ nghiêng quỹ đạo 7.17049
Kinh độ của điểm nút lên 183.94307
Acgumen của cận điểm 109.32392
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12527 Anneraugh (1998 JE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 5 năm 1998 bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12527 Anneraugh
3298--12527-anneraugh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)