User Tools

Site Tools


3299--12750-berthollet-la-gi

Berthollet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12750
Đặt tên theo Claude Louis Berthollet
Tên thay thế 1993 DJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4607377
Viễn điểm quỹ đạo 2.7022629
Độ lệch tâm 0.0467800
Chu kỳ quỹ đạo 1514.9792309
Độ bất thường trung bình 118.81427
Độ nghiêng quỹ đạo 14.38898
Kinh độ của điểm nút lên 140.78576
Acgumen của cận điểm 127.42071
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12750 Berthollet (1993 DJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12750 Berthollet
3299--12750-berthollet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)