User Tools

Site Tools


3300--13014-hasslacher-la-gi

Hasslacher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. P. Binzel
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13014
Tên thay thế 1987 WJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7328489
Viễn điểm quỹ đạo 3.5804707
Độ lệch tâm 0.1342593
Chu kỳ quỹ đạo 2048.5194098
Độ bất thường trung bình 252.90221
Độ nghiêng quỹ đạo 7.09020
Kinh độ của điểm nút lên 33.01412
Acgumen của cận điểm 356.94501
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

13014 Hasslacher (1987 WJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1987 bởi R. P. Binzel ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13014 Hasslacher
3300--13014-hasslacher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)