User Tools

Site Tools


3301--13824-kramlik-la-gi

Kramlik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13824
Tên thay thế 1999 VG86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0894549
Viễn điểm quỹ đạo 2.4819033
Độ lệch tâm 0.0858494
Chu kỳ quỹ đạo 1262.1800374
Độ bất thường trung bình 347.32212
Độ nghiêng quỹ đạo 6.27581
Kinh độ của điểm nút lên 85.80055
Acgumen của cận điểm 132.62560
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13824 Kramlik (1999 VG86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13824 Kramlik
3301--13824-kramlik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)