User Tools

Site Tools


3302--14154-negrelli-la-gi

Negrelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14154
Tên thay thế 1998 SZ106
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5408742
Viễn điểm quỹ đạo 2.8768120
Độ lệch tâm 0.0620076
Chu kỳ quỹ đạo 1628.4492251
Độ bất thường trung bình 355.25355
Độ nghiêng quỹ đạo 2.75473
Kinh độ của điểm nút lên 199.37475
Acgumen của cận điểm 241.03116
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

14154 Negrelli (1998 SZ106) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14154 Negrelli
3302--14154-negrelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)