User Tools

Site Tools


3303--14960-yule-la-gi

Yule
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 21 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14960
Tên thay thế 1996 KO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4022222
Viễn điểm quỹ đạo 2.7326458
Độ lệch tâm 0.0643490
Chu kỳ quỹ đạo 1502.6137340
Độ bất thường trung bình 278.57291
Độ nghiêng quỹ đạo 0.97033
Kinh độ của điểm nút lên 21.33497
Acgumen của cận điểm 278.66557
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14960 Yule (1996 KO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14960 Yule
3303--14960-yule-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)