User Tools

Site Tools


3304--15273-ruhmkorff-la-gi

Ruhmkorff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15273
Đặt tên theo Heinrich Daniel Ruhmkorff
Tên thay thế 1991 GQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2102799
Viễn điểm quỹ đạo 2.9866113
Độ lệch tâm 0.1493838
Chu kỳ quỹ đạo 1529.9205283
Độ bất thường trung bình 135.83629
Độ nghiêng quỹ đạo 12.08642
Kinh độ của điểm nút lên 200.03521
Acgumen của cận điểm 236.61264
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

15273 Ruhmkorff (1991 GQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15273 Ruhmkorff
3304--15273-ruhmkorff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)