User Tools

Site Tools


3305--15620-beltrami-la-gi

Beltrami
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15620
Tên thay thế 2000 HQ14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0627376
Viễn điểm quỹ đạo 2.7889880
Độ lệch tâm 0.1496891
Chu kỳ quỹ đạo 1380.0594369
Độ bất thường trung bình 105.85615
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57140
Kinh độ của điểm nút lên 204.38526
Acgumen của cận điểm 312.53892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15620 Beltrami (2000 HQ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15620 Beltrami
3305--15620-beltrami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)