User Tools

Site Tools


3307--10963-van-der-brugge-la-gi

van der Brugge
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10963
Tên thay thế 2088 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8772655
Viễn điểm quỹ đạo 3.3240237
Độ lệch tâm 0.0720428
Chu kỳ quỹ đạo 1994.2353304
Độ bất thường trung bình 224.63474
Độ nghiêng quỹ đạo 10.35303
Kinh độ của điểm nút lên 177.14154
Acgumen của cận điểm 82.06535
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10963 van der Brugge (2088 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Aad H. van der Brugge.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3307--10963-van-der-brugge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)