User Tools

Site Tools


3308--11123-aliciaclaire-la-gi

Aliciaclaire
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/GEODSS Near-Earth Asteroid Tracking team
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11123
Tên thay thế 1996 RT24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3627769
Viễn điểm quỹ đạo 2.9830929
Độ lệch tâm 0.1160365
Chu kỳ quỹ đạo 1596.1767665
Độ bất thường trung bình 36.69225
Độ nghiêng quỹ đạo 1.65536
Kinh độ của điểm nút lên 2.08584
Acgumen của cận điểm 194.28483
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11123 Aliciaclaire (1996 RT24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1996 bởi JPL/GEODSS Near-Earth Asteroid Tracking team ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11123 Aliciaclaire
3308--11123-aliciaclaire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)