User Tools

Site Tools


3309--11313-k-gelgen-la-gi

11313 Kügelgen
Tên
Tên Kügelgen
Tên chỉ định 1994 GE10
Phát hiện
Ngày phát hiện 3 tháng 4 năm 1994
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0424708
Bán trục lớn (a) 2.4243778 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3214125 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5273431 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.77 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.15808°
Kinh độ (Ω) 100.55837°
Acgumen (ω) 333.58227°
Độ bất thường trung bình (M) 8.64850°

11313 Kügelgen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1378.7924260 ngày (3.77 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
3309--11313-k-gelgen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)