User Tools

Site Tools


3310--11520-fromm-la-gi

Fromm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11520
Đặt tên theo Erich Fromm
Tên thay thế 1991 GE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0647932
Viễn điểm quỹ đạo 2.5053676
Độ lệch tâm 0.0964024
Chu kỳ quỹ đạo 1261.6841591
Độ bất thường trung bình 63.99493
Độ nghiêng quỹ đạo 5.58076
Kinh độ của điểm nút lên 15.66278
Acgumen của cận điểm 95.58551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11520 Fromm (1991 GE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11520 Fromm
3310--11520-fromm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)