User Tools

Site Tools


3311--11754-herbig-la-gi

11754 Herbig
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten,
I. van Houten-Groeneveld,
T. Gehrels
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Đặt tên theo George Herbig
Tên thay thế 2560 P-L; 1994 QH
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo 403.711 Gm (2.699 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 459.284 Gm (3.070 AU)
Bán trục lớn 431.498 Gm (2.884 AU)
Độ lệch tâm 0.064
Chu kỳ quỹ đạo 1789.278 d (4.90 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 17.52 km/s
Độ bất thường trung bình 194.432°
Độ nghiêng quỹ đạo 1.098°
Kinh độ của điểm nút lên 183.805°
Acgumen của cận điểm 143.586°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 5–12 km [1]
Khối lượng 1.3–18×1014 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0014–0.0034 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo 0.0026–0.0063 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10?
Nhiệt độ ~164 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11754 Herbig là mộttiểu hành tinh vành đai chính, được Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels phát hiện vào ngày 24 tháng 9, năm 1960 ở Đài thiên văn Palomar. Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của nhà thiên văn học George Herbig người Hoa Kỳ.

  1. ^ Conversion of Absolute Magnitude to Diameter
3311--11754-herbig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)