User Tools

Site Tools


3312--11950-morellet-la-gi

Morellet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11950
Đặt tên theo André Morellet
Tên thay thế 1993 SG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7247569
Viễn điểm quỹ đạo 3.6781903
Độ lệch tâm 0.1489054
Chu kỳ quỹ đạo 2092.2969125
Độ bất thường trung bình 80.41264
Độ nghiêng quỹ đạo 1.93898
Kinh độ của điểm nút lên 135.02349
Acgumen của cận điểm 349.59951
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11950 Morellet (1993 SG5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11950 Morellet
3312--11950-morellet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)