User Tools

Site Tools


3313--12150-de-ruyter-la-gi

12150 De Ruyter là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1893.6646293 ngày (5.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3313--12150-de-ruyter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)