User Tools

Site Tools


3314--12529-reighard-la-gi

Reighard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12529
Tên thay thế 1998 KG41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1878138
Viễn điểm quỹ đạo 2.3182986
Độ lệch tâm 0.0289573
Chu kỳ quỹ đạo 1235.2545350
Độ bất thường trung bình 203.75751
Độ nghiêng quỹ đạo 2.20938
Kinh độ của điểm nút lên 78.51935
Acgumen của cận điểm 306.70122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12529 Reighard (1998 KG41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12529 Reighard
3314--12529-reighard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)