User Tools

Site Tools


3316--13017-owakenoomi-la-gi

13017 Owakenoomi (tên chỉ định: 1988 FM) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ở Đài thiên văn Yorii ngày 18 tháng 3 năm 1988. Nó được đặt theo tên Owakenoomi.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13017 Owakenoomi
3316--13017-owakenoomi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)