User Tools

Site Tools


3317--13241-biyo-la-gi

13241 Biyo (1998 KM41) là một tiểu hành tinh vành đai chính đặt tên theo Filipino teacher Dr. Josette Biyo,[1] a high school teacher cited for winning the 2002 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel ở Louisville, Kentucky. She was the first Asian teacher to win the Intel Excellence in Teaching Award.

  1. ^ “DOST’s ‘50 great Men And Women Of Science’”. The Manila Times. Ngày 1 tháng 6 năm 2008. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2008. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13241 Biyo
3317--13241-biyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)