User Tools

Site Tools


3318--13564-kodomomiraikan-la-gi

13564 Kodomomiraikan (tên chỉ định: 1992 UH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masayuki Yanai và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 19 tháng 10 năm 1992. Nó được đặt theo tên Kodomomiraikan, a children's museum ở Tokyo ward thuộc Edogawa.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13564 Kodomomiraikan
3318--13564-kodomomiraikan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)