User Tools

Site Tools


3320--14155-cibronen-la-gi

Cibronen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14155
Tên thay thế 1998 SK122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0499286
Viễn điểm quỹ đạo 2.4830552
Độ lệch tâm 0.0955500
Chu kỳ quỹ đạo 1246.3203689
Độ bất thường trung bình 227.81401
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32857
Kinh độ của điểm nút lên 226.98758
Acgumen của cận điểm 227.67479
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14155 Cibronen (1998 SK122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14155 Cibronen
3320--14155-cibronen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)