User Tools

Site Tools


3321--14567-nicovincenti-la-gi

Nicovincenti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14567
Tên thay thế 1998 MQ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0285838
Viễn điểm quỹ đạo 2.5211360
Độ lệch tâm 0.1082599
Chu kỳ quỹ đạo 1253.2289356
Độ bất thường trung bình 310.57482
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05240
Kinh độ của điểm nút lên 195.47426
Acgumen của cận điểm 75.22520
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14567 Nicovincenti (1998 MQ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14567 Nicovincenti
3321--14567-nicovincenti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)