User Tools

Site Tools


3322--15276-diebel-la-gi

15276 Diebel là một tiểu hành tinh vành đai chính. Được phát hiện ngày 14 tháng 04, 1991 bởi Carolyn S. Shoemaker và David H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser 15276 Diebel (1991 GA10)
  • Alphabetical list of minor planet names (ASCII) (Minor Planet Center)
3322--15276-diebel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)