User Tools

Site Tools


3323--15621-erikhovland-la-gi

Erikhovland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/MSSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15621
Tên thay thế 2000 HO20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2282244
Viễn điểm quỹ đạo 3.0330126
Độ lệch tâm 0.1529656
Chu kỳ quỹ đạo 1558.4226010
Độ bất thường trung bình 283.04069
Độ nghiêng quỹ đạo 16.00111
Kinh độ của điểm nút lên 109.91591
Acgumen của cận điểm 146.24665
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

15621 Erikhovland (2000 HO20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi JPL/MSSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15621 Erikhovland
3323--15621-erikhovland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)