User Tools

Site Tools


3326--11124-mikul-ek-la-gi

11124 Mikulášek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1255.4757488 ngày (3.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
3326--11124-mikul-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)