User Tools

Site Tools


3327--11314-charcot-la-gi

Charcot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 7 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11314
Đặt tên theo Jean-Martin Charcot
Tên thay thế 1994 NR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4225534
Viễn điểm quỹ đạo 3.5616096
Độ lệch tâm 0.1903451
Chu kỳ quỹ đạo 1890.4211102
Độ bất thường trung bình 122.48828
Độ nghiêng quỹ đạo 11.46095
Kinh độ của điểm nút lên 132.97692
Acgumen của cận điểm 301.93691
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

11314 Charcot (1994 NR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 7 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11314 Charcot
3327--11314-charcot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)