User Tools

Site Tools


3328--11521-erikson-la-gi

Erikson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11521
Đặt tên theo Erik Erikson
Tên thay thế 1991 GE9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6103110
Viễn điểm quỹ đạo 3.6871056
Độ lệch tâm 0.1709899
Chu kỳ quỹ đạo 2040.7841645
Độ bất thường trung bình 115.72999
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14355
Kinh độ của điểm nút lên 119.39152
Acgumen của cận điểm 322.80337
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11521 Erikson (1991 GE9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11521 Erikson
3328--11521-erikson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)