User Tools

Site Tools


3330--11955-russrobb-la-gi

Russrobb
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. D. Balam
Nơi khám phá Dominion Astrophysical Observatory, Victoria
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11955
Tên thay thế 1994 CA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2365736
Viễn điểm quỹ đạo 2.5615434
Độ lệch tâm 0.0677286
Chu kỳ quỹ đạo 1357.2494255
Độ bất thường trung bình 181.42287
Độ nghiêng quỹ đạo 4.48201
Kinh độ của điểm nút lên 195.92549
Acgumen của cận điểm 68.06084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

11955 Russrobb (1994 CA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994 bởi D. D. Balam ở Dominion Astrophysical Observatory, Victoria.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11955 Russrobb
3330--11955-russrobb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)