User Tools

Site Tools


3332--12356-carlscheele-la-gi

Carlscheele
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12356
Đặt tên theo Carl Wilhelm Scheele
Tên thay thế 1993 RM14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6425914
Viễn điểm quỹ đạo 3.2303200
Độ lệch tâm 0.1000745
Chu kỳ quỹ đạo 1837.9497099
Độ bất thường trung bình 309.81551
Độ nghiêng quỹ đạo 1.59988
Kinh độ của điểm nút lên 192.40682
Acgumen của cận điểm 194.10786
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

12356 Carlscheele (1993 RM14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12356 Carlscheele
3332--12356-carlscheele-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)