User Tools

Site Tools


3333--12530-richardson-la-gi

Richardson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12530
Tên thay thế 1998 KO46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4561838
Viễn điểm quỹ đạo 2.7511728
Độ lệch tâm 0.0566485
Chu kỳ quỹ đạo 1534.5442536
Độ bất thường trung bình 126.22963
Độ nghiêng quỹ đạo 5.59046
Kinh độ của điểm nút lên 123.78583
Acgumen của cận điểm 134.01641
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12530 Richardson (1998 KO46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12530 Richardson
3333--12530-richardson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)