User Tools

Site Tools


3334--12753-povenmire-la-gi

Povenmire
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12753
Tên thay thế 1993 HE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2354347
Viễn điểm quỹ đạo 3.0118853
Độ lệch tâm 0.1479709
Chu kỳ quỹ đạo 1552.2431358
Độ bất thường trung bình 197.78584
Độ nghiêng quỹ đạo 14.80428
Kinh độ của điểm nút lên 93.75192
Acgumen của cận điểm 111.04076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

12753 Povenmire (1993 HE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12753 Povenmire
3334--12753-povenmire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)