User Tools

Site Tools


3335--13018-geoffjames-la-gi

Geoffjames
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13018
Tên thay thế 1988 GF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1414266
Viễn điểm quỹ đạo 3.0505564
Độ lệch tâm 0.1751026
Chu kỳ quỹ đạo 1527.7536178
Độ bất thường trung bình 231.31503
Độ nghiêng quỹ đạo 13.34517
Kinh độ của điểm nút lên 227.12625
Acgumen của cận điểm 49.74858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

13018 Geoffjames (1988 GF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13018 Geoffjames
3335--13018-geoffjames-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)