User Tools

Site Tools


3336--13244-dannymeyer-la-gi

13244 Dannymeyer (tên chỉ định: 1998 MJ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Catalina Sky Survey ngày 26 tháng 6 năm 1998. Nó được đặt theo tên Danny Meyer, a New York City-area restaurateur.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13244 Dannymeyer
3336--13244-dannymeyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)