User Tools

Site Tools


3337--13565-yotakanashi-la-gi

13565 Yotakanashi (tên chỉ định: 1992 UZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 28 tháng 10 năm 1992. Nó được đặt theo tên Yoichi Takanashi, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản và restaurateur.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13565 Yotakanashi
3337--13565-yotakanashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)