User Tools

Site Tools


3339--14568-zanotta-la-gi

Zanotta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và M. Tombelli
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14568
Tên thay thế 1998 OK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1650880
Viễn điểm quỹ đạo 2.6203534
Độ lệch tâm 0.0951355
Chu kỳ quỹ đạo 1351.8746953
Độ bất thường trung bình 270.30883
Độ nghiêng quỹ đạo 6.60766
Kinh độ của điểm nút lên 186.29412
Acgumen của cận điểm 87.00802
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14568 Zanotta (1998 OK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1998 bởi A. Boattini và M. Tombelli ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14568 Zanotta
3339--14568-zanotta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)