User Tools

Site Tools


3340--14964-robertobacci-la-gi

Robertobacci
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và G. Cattani
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14964
Tên thay thế 1996 VS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9741345
Viễn điểm quỹ đạo 3.4437207
Độ lệch tâm 0.0731687
Chu kỳ quỹ đạo 2099.6083356
Độ bất thường trung bình 129.28297
Độ nghiêng quỹ đạo 9.53317
Kinh độ của điểm nút lên 193.83401
Acgumen của cận điểm 55.81662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

14964 Robertobacci (1996 VS) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1996 bởi L. Tesi và G. Cattani ở San Marcello Pistoiese. Nó được đặt theo tên của một nhà thiên văn nghiệp dư người Ý Roberto Bacci.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14964 Robertobacci
3340--14964-robertobacci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)