User Tools

Site Tools


3341--15278-p-quet-la-gi

15278 Pâquet là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2904.9573016 ngày (7.95 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3341--15278-p-quet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)