User Tools

Site Tools


3342--15622-westrich-la-gi

Westrich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15622
Tên thay thế 2000 HY20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1114866
Viễn điểm quỹ đạo 2.3963844
Độ lệch tâm 0.0632001
Chu kỳ quỹ đạo 1235.9777466
Độ bất thường trung bình 140.30821
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68869
Kinh độ của điểm nút lên 150.19303
Acgumen của cận điểm 63.46290
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15622 Westrich (2000 HY20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15622 Westrich
3342--15622-westrich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)