User Tools

Site Tools


3344--10965-van-leverink-la-gi

van Leverink
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10965
Tên thay thế 3297 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7180783
Viễn điểm quỹ đạo 3.5060377
Độ lệch tâm 0.1265978
Chu kỳ quỹ đạo 2005.2566690
Độ bất thường trung bình 269.63073
Độ nghiêng quỹ đạo 2.07130
Kinh độ của điểm nút lên 179.03186
Acgumen của cận điểm 23.09495
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10965 van Leverink (3297 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Simon van Leverink.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3344--10965-van-leverink-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)