User Tools

Site Tools


3345--11126-dole-ek-la-gi

11126 Doleček
Tên
Tên Doleček
Tên chỉ định 1996 TC15
Phát hiện
Người phát hiện P. Pravec
Ngày phát hiện 15 tháng 10 năm 1996
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1417713
Bán trục lớn (a) 2.6996734 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3169372 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0824096 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.44 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.87568°
Kinh độ (Ω) 84.99228°
Acgumen (ω) 267.27842°
Độ bất thường trung bình (M) 310.98101°

11126 Doleček là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1620.1873909 ngày (4.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
3345--11126-dole-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)