User Tools

Site Tools


3346--11315-salp-tri-re-la-gi

11315 Salpêtrière là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1320.2052127 ngày (3.61 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 7 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3346--11315-salp-tri-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)