User Tools

Site Tools


3347--11524-pleyel-la-gi

Pleyel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11524
Đặt tên theo Ignaz Pleyel
Tên thay thế 1991 PY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0949190
Viễn điểm quỹ đạo 2.6899402
Độ lệch tâm 0.1243550
Chu kỳ quỹ đạo 1351.6279683
Độ bất thường trung bình 10.44969
Độ nghiêng quỹ đạo 9.43425
Kinh độ của điểm nút lên 324.05892
Acgumen của cận điểm 168.41455
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11524 Pleyel (1991 PY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11524 Pleyel
3347--11524-pleyel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)