User Tools

Site Tools


3348--11956-tamarakate-la-gi

Tamarakate
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11956
Tên thay thế 1994 CL14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0395692
Viễn điểm quỹ đạo 2.5630142
Độ lệch tâm 0.1137285
Chu kỳ quỹ đạo 1275.1343141
Độ bất thường trung bình 171.47396
Độ nghiêng quỹ đạo 5.32224
Kinh độ của điểm nút lên 107.14304
Acgumen của cận điểm 264.12278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11956 Tamarakate (1994 CL14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11956 Tamarakate
3348--11956-tamarakate-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)