User Tools

Site Tools


3350--12357-toyako-la-gi

12357 Toyako (tên chỉ định: 1993 ST1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 16 tháng 9 năm 1993. Nó được đặt theo tên Lake Tōya, a volcanic caldera lake in Japan's Shikotsu-Tōya National Park.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
3350--12357-toyako-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)