User Tools

Site Tools


3351--12533-edmond-la-gi

Edmond
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Stafford
Nơi khám phá Zeno Observatory
Ngày khám phá 2 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12533
Tên thay thế 1998 LA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0207016
Viễn điểm quỹ đạo 3.1257150
Độ lệch tâm 0.2147151
Chu kỳ quỹ đạo 1507.6858053
Độ bất thường trung bình 152.61373
Độ nghiêng quỹ đạo 5.02611
Kinh độ của điểm nút lên 119.66234
Acgumen của cận điểm 127.61210
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12533 Edmond (1998 LA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 6 năm 1998 bởi T. Stafford ở Zeno Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12533 Edmond
3351--12533-edmond-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)