User Tools

Site Tools


3352--12755-balmer-la-gi

Balmer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12755
Đặt tên theo Johann Jakob Balmer
Tên thay thế 1993 OS10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6644862
Viễn điểm quỹ đạo 2.7852692
Độ lệch tâm 0.0221630
Chu kỳ quỹ đạo 1642.9296045
Độ bất thường trung bình 79.98771
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03151
Kinh độ của điểm nút lên 273.94425
Acgumen của cận điểm 50.13886
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

12755 Balmer (1993 OS10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12755 Balmer
3352--12755-balmer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)