User Tools

Site Tools


3353--13024-conradferdinand-la-gi

Conradferdinand
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13024
Tên thay thế 1989 AJ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1557985
Viễn điểm quỹ đạo 2.6372311
Độ lệch tâm 0.1004443
Chu kỳ quỹ đạo 1355.0914852
Độ bất thường trung bình 326.61588
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70995
Kinh độ của điểm nút lên 318.02958
Acgumen của cận điểm 285.26314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

13024 Conradferdinand (1989 AJ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13024 Conradferdinand
3353--13024-conradferdinand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)